Customer

 • Công ty Cổ phần VIỆT PHÁP – PROCONCO (từ năm 1995)
 • Tập đoàn sản xuất TAGS CP VINA Group (Thái Lan) (từ năm 1996)
 • Công ty cổ phần VIỆT PHONG (VIFOCO) (từ năm 1997)
 • Công ty TNHH CARGILL của Mỹ tại Việt Nam (từ năm 1998)
 • DNTN THÀNH HƯNG Bến Tre (từ năm 1998)
 • Công ty TNHH CHAROEN POKPHAND VIETNAM (từ năm 1998)
 • Công ty nông sản BẮC NINH (DABACO) (từ năm 1999)
 • Công ty TNHH TÂN THỚI HIỆP (từ năm 1999)
 • Công ty TNHH ĐẠI HƯNG (từ năm 1999)
 • Công ty TNHH PHÁP Mỹ (từ năm 1999)
 • Công ty TNHH THIÊN LÝ (từ năm 1999)
 • Công ty GREENFEED (từ năm 2000)
 • Công ty TNHH CJ VINA AGRI (MASTER) của Hàn Quốc (từ năm 2000)
 • Công ty cổ phần thủy sản VIỆT THẮNG (từ năm 2002)
 • Công ty cổ phần TACN THÁI DƯƠNG (từ năm 2002)
 • Công ty TNHH WOOSUNG VIETNAM của Hàn Quốc (từ năm 2003)
 • Công ty TNHH GOLD COIN FEEDMILL (Kim Tiền)
 • Công ty chế biến thủy sản THỦY HẢI
 • DNTN THÀNH MỸ
 • Công ty UNI-PRESIDENT VIETNAM Co., Ltd
 • Công ty TNHH ASIA NUTRITION TECHNOLOGIES
 • Công ty TNHH VIBA
 • Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi ÂU CHÂU VN
 • Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi NOVA
 • Công ty TNHH KIM LONG
 • Công ty TNHH SX-TM-DV HẢI BÌNH
 • Tập đoàn SONVIGO SA (Switzerland)